ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
ކޮވިޑާއެކު ދެވަނަ ރަމަޟާން މަސް، ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލަށް ބެލުމެއް ނެތް
 
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް މަތިވެފައި
 
އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ކ. މާލެ |
މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އާންމުން ހޭލަ މޭލަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަސް ދިވެހީން ނިންމާލީ ތަކުލީފުތަކަކާ އެކުގައެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ކުޑަ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރުވީ ލޮލަށް ނުފެންނަ މަޚުލޫގެކެވެ. ކޮވިޑް ވައިރަހެވެ. މީގެ ކުރިން ދިވެހީން ކޮށްފައިނުވާ އެތައް ތަޖުރިބާއެއް މި ވައިރަހަކާ ޖެހިގެންގޮސް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހީން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ނިމެމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހާއި ދިވެހީން ކުރިމަތިލިއިރުވެސް އެވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ރަމަޟާން މަހަކީ ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހަށްވުރެ އެތައް ގޮތަކުން ފަސޭހަ ރަމަޟާން މަހެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ގިނަ ދިވެހީން ނެގީ ނާޖައިޒު ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ހިތިކަން ދިވެހީންނަށް މިއަދު ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކުން ލިބުނު ލުއިތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމު ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެފައި ވަނީ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތައް އޮތް ހާލަތަށް މިކުޑަކުޑަ ގައުމުވެސް ވެއްޓެން ފެށުމެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅު ބިންދާލާފައިވާއިރު، މި ރާޅާއިއެކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ގުނައަށް ވަނީ މަތިވެފައެވެ. މިހާރު އަދަދުތައް މިވަނީ ހާހުން މަތިވެފައެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ އެތައް ގުނައެއް މަތިވެފައެވެ. މިއީ މިއަދު ދިވެހީން ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަންކަމެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފާޑު ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މިއީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަންވީ ވަގުތެވެ.

އެހެން ނޫންނަމަ ދިވެހީންނަށް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހެކޭ އެއްފަދައިން އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުންގެ އުނދަގޫ ދަތި ހާލު ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. އެ ހާލުގައި އުޅުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަކުވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

މިފަހުން ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހީން އެ ހާލަތަށް ގޮސްދާނެ ކަމުގެ އެތައް އިންޒާރެއް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ދީފައެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާއެކޭ އެއްދަރަޖައަށް ނުވަތަ ހާލަތަށް ދިވެހި ގައުމު ގޮސްދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ހާލަތަށް ކުޑަކުޑަކޮށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ. ސިއްހީ ގޮތުންނާއި ތަރައްގީގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަޅާ ބަލާއިރު، އެތައް ގޮތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް ނަން ހިނގާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑްގެ ތިންވަނަ ރާޅު އެގައުމަށް ބިންދާލުމާއެކު މުޅި ގައުމު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އޮކްސިޖަން ނުދެވި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވަމުން އަންނައިރު، ބޮޑު ބިޔަ އިންޑިއާއަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް ސަލާން ޖަހަން ޖެހިފައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މާދަމާވެސް އެހީވެދޭން އޮތް ގައުމުގެ ހާލަތެވެ.

އިންޑިއާގެ ހާލަތަށް ނުގޮސް ސަލާމަތްވުން އޮތީ ދިވެހީންގެ އަތްމަތީގައެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރަމާތޯއެވެ. އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަމާތޯއެވެ. ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލާއިއެކު ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ސަލާމަތް ހޯދަމާތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved