ލަކްޑައުނެއްގެ އިންޒާރު
ކޭސްތައް ދަށަށް ނުދާނަމަ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި
 
ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނީ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުން
 
ވެކްސިނޭޝަނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ
 
ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރަން ޖެހޭ
ކ. މާލެ |
ޓެގްގެ މެމްބަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު،

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ދަށްނުވާ ކަމަށްވާނަމަ ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް)ގެ މެމްބަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ހަލުހި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރޭގަނޑު 9:00ން ފަތިހު 4:00ށް ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، އަދިވެސް މީހުންގެ މޫވްމެންޓަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.

ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވެސް ކޭސްތައް ދަށްނުވާ ކަމަށްވާނަމަ ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑރ.ޝަހީދު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއަށްވުރެ އަވަހަށް މިއަށްވުރެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ. ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އަދަދުތައް މައްޗަށް ނުދާހެން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭ. ކޮންޓްރޯލް ނުވާނަމަ އެކަށީގެން ވޭ ލޮކްޑައުންއަށް ދާން ޖެހުން ވެސް.
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު

ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާއިރު ވެކްސިނޭޝަނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ ގާތްގަނޑަށް 35 ޕަސެންޓަށް މީހުން ތިބިކަން ޑރ.ޝަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބާ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޑރ.ޝަހީދު ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނީ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިމަހުގެ 5ން 15ށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ. ސްކޫލުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ޕާކުތަކާއި މައިދާންތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނާއި މުބާރާތްތައް ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، ދުވާ ޓްރެކް އަދި ސްވިމިން ޓްރެކް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
10%
އުފާ ވެއްޖެ
30%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
10%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved