ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 20:34
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ މެޗު ތާވަލުކުރުން
ޔުނައިޓެޑަށް އަށް ދުވަސް ތެރޭ ހަތަރު މެޗު ކުޅެން ޖެހިއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
ޔުނައިޓެޑުން ދެ ދުވަހުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަށް ދުވަސް ވަންދެން މެޗު ކުޅޭނެ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލިވަޕޫލް މެޗު އަލުން ތާވަލުކުރުން، ޔުނައިޓެޑަށް އަށް ދުވަސް ތެރޭ ހަތަރު މެޗު ކުޅެން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑް ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކުރަން ޖެހުނީ އެ މެޗުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަދެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމަކު ދަނޑަށް ވަތް ސަޕޯޓަރުން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދަނޑުން ބޭލި ނަމަވެސް، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އޮފިޝަލުންނާއި މެންޗެސްޓާ ފުލުހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު، އެ ދުވަހު މެޗު ކުޅެވޭނެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ފަހުން ނިންމީ އެ މެޗު ފަސްކުރުމަށެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުން އިއުލާންކުރި އައު ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން ފަސްކުރި ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ދުވަހުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަށް ދުވަސް ވަންދެން މެޗު ކުޅެން ޖޭހޭނެއެވެ.

މި މެޗުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ އުނދަގޫވާނީ ލެސްޓާ ސިޓީއާ ކުޅުމަށްފަހު، 50 ގަޑިއުރު ފަހުން ލިވަޕޫލާ ކުޅެން ޖެހުމެވެ. އެ ދެ މެޗާ ގާތްގާތުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދެ މެޗު ވެސް އޮތީ އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ކަމަށްވުމެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޔުނައިޓެޑުން ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ އިޓަލީގެ ރޯމްގައެވެ. އަދި އެ މެޗަށްފަހު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑް ނުކުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް