ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:21
ލޯންގް މާޗް ފައިވްބީ ރޮކެޓް ޗައިނާގެ ޖައްވީ އިދާރާގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްއާއެކު ނައްޓާލަނީ
ލޯންގް މާޗް ފައިވްބީ ރޮކެޓް ޗައިނާގެ ޖައްވީ އިދާރާގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްއާއެކު ނައްޓާލަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗައިނާގެ ރޮކެޓެއް ވެއްޓުން
ޗައިނާގެ ރޮކެޓެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުނިޔެއަށް ވެއްޓެނީ!
 
މި ރޮކެޓަކީ ޗައިނާއިން ގާއިމުކުރާ ޖައްވީސްޓޭޝަންގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލް ލޯންޗުކުރުމަށް އެގައުމުން ފޮނުވާލި ޖައްވީ އުޅަނދެއް
 
މި ރޮކެޓަކީ  30 މީޓަރު ދިގު، ފަސް މީޓަރު ފުޅާ، ބަރުދަނުގައި 21 މެޓްރިކް ޓަނު ހުންނަ ރޮކެޓެއް
 
ގާތްގަނޑަކަށް މެއި މަހުގެ ހަތަކާއި ނުވައަކާ ދެމެދުގެ ދުވަހެއްގައި ދުނިޔޭގެ ޖައްވަށް އަންނާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރޭ

ޗައިނާގެ ރޮކެޓެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި, ވަރަށް ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި ދުނިޔެއަށް ވެއްޓެން އަންނަކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

މި ރޮކެޓަކީ ޗައިނާއިން ގާއިމުކުރާ ޖައްވީސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ "ޓިއަންހޭ ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން" ގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ބައި ލޯންޗުކުރުމަށް، އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި އެގައުމުން ފޮނުވާލި ޖައްވީ އުޅަނދެކެވެ.

ޗައިނާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން ބިނާކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ތަފާތު އެކި މޮޑިއުލްތައް ޖައްވަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު މި ބައިތައް ގުޅުވައިގެން ޖައްވީ ސްޓޭޝަން ރޭވުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

'ލޯންގް މާޗް ފައިވް - ބީ' ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ރޮކެޓްވަނީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ރޮކެޓްގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި، މިހާރު މިސްރާބުހުރީ ދުނިޔޭގެ ބިމަށެވެ. މި ރޮކެޓަކީ 30 މީޓަރު ދިގު، ފަސް މީޓަރު ފުޅާ، ބަރުދަނުގައި 21 މެޓްރިކް ޓަނު ހުންނަ ރޮކެޓެކެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް މިހާ ބޮޑު އުޅަނދެއް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ދުނިޔެއަށް ވެއްޓޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ރޮކެޓް މީހުން ދިރިއުޅޭ ބިމަކަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތްކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ހާވާޑް ޔުނިވާސިޓީގެ އެސްޓްރޯ ފިޒިކްސް ސެންޓަރުގެ އެސްޓްރޯފިޒިސިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޮނަތަން މެކްޑޮވެލް ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން 'މާޗްފައިވްބީ' ރޮކެޓެއް ފޮނުވާލި ފަހަރު ވެސް މައުދަނުގެ ބޮޑެތި ބައިތަކެއް އައިވޮރީ ކޯސްޓަށް ފޭބި ކަމަށެވެ. އަދި އެހާދިސާގައި ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވި ނަމަވެސް، ގިނަ އިމާރާތްތަކަކަށް ގެއްލުން ލިބުނުކަން މެކްޑޮވެލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   

މި ރޮކެޓް މިހާރު ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ދުނިޔޭގެ ނާރެހުގެ އެލިޕްޓިކަލް (ބިސްބުރުގެ ބައްޓަމަށްވާ) އޯބިޓް ރޮނގެއްގައެވެ. މި އޯބިޓްދަނީ މަޑުމަޑުން ފަނޑުވަމުންނެވެ. ރޮކެޓްގެ ބާރުމިން ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 370 ކިލޯމީޓަރާއި 170 ކިލޯމީޓަރާ ދެމެދުގައެވެ. މި ބާރުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މެއި މަހުގެ ހަތަކާއި ނުވައަކާ ދެމެދުގެ ދުވަހެއްގައި ދުނިޔޭގެ ޖައްވަށް އަންނާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރެއެވެ.

މި ޖައްވީ އުޅަނދުގެ ބައިތައް ފައިބާނެ ވަކި ގައުމެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ބެލެވޭ ގޮތުން މި ބައިތައް ފައިބާނީ ޕެސިފިކް ކަނޑު، އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު، ޔޫރަޕް، އެފްރިކާ ނުވަތަ ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 71 އިންސައްތައަކީ ކަނޑު ކަމުގައި ވުމުން އެ ރޮކެޓް ވެއްޓޭނެކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
17%
3%
50%
17%
6%
8%
ކޮމެންޓް