ކާފިއު އިއުލާންކުރުން
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 9ން ފަތިހު 4ށް ކާފިއު ހިންގަނީ
 
ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 32،000ށް އަރާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 700ށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައި
 
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްކޫލުތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
 
ޟަރޫރީ ބޭނުމަށާއި ޑެލިވަރީގެ ޙިދުމަތްތަކަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ
ކ. މާލެ |
މާލެ ސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ގޯސްވަމުންދާތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން ރޭގަނޑު 9ން ފަތިހު 4ށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، 6 މެއި 2021 ގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ރޭގަނޑު 9:00 ން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވަގުތުތަކުގައި މި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށާއި ޟަރޫރީ ބޭނުމަށާއި ޑެލިވަރީގެ ޙިދުމަތްތަކަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޕިއޭއިން މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްކޫލުތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ޕާކުތަކާއި މައިދާންތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނާއި މުބާރާތްތައް ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، ދުވާ ޓްރެކް އަދި ސްވިމިން ޓްރެކް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުމާއެކު އަމިއްލަ މުސައްލަ ގެންދަން ޖެހެއެވެ. އަދި ރަށްރަށަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ހުއްދަ ނަގައިގެން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުނީ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަދާފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ވެސް ދަތުރުކުރާނަމަ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރަން ވެސް ޖެހެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 7،000ށް އަރާފައެވެ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 32،000ށް އަރާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 700ށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
80%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved