ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 00:06
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ- މިނިސްޓަރ ވަނީ ލަސްނުކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ- މިނިސްޓަރ ވަނީ ލަސްނުކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
އެންއީއޯސީ
ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުން
ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މަދު: މިނިސްޓަރ
 
ފައިސާއާއި ގޮވާމުންވެސް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ހުރިހާ އެންމެންވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވޭ
 
މާލޭ ސިޓީން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 899،031.00ރ ލިބިފައިވޭ

މިހާތަނަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދުތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށާއި، ފިތުރު ޒަކާތް އަވަހަށް ދެއްކުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ފަހު ވަގުތަށް މަޑު ނުކުރައްވައި އަވަހަށް ޒަކާތް ދެެއްކުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ފައިސާއާއި ގޮވާމުންވެސް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭ ސިޓީން 20,863 މީހުން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް މާލެ ސިޓީން 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މާލޭ ސިޓީން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 899،031.00ރ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޖުމްލަ 20،863 މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އަދަދުކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް