ނޭސަލް ސްވަބްސް
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ނޭސަލް ސްވަބްސް ދޮވެ ރީޕެކޭޖްކޮށް ވިއްކައިފި
 
ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރާއި އިތުރު ފަސް މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައި
 
ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ކިމިއާ ފާމާ އިން ދަނީ މިކަލަ ޓެސްޓްކިޓް އެއަރޕޯޓަށް ފޯރުކޮށްދެމުން
 
މި ސްވަބްސް ބޭނުންކޮށްގެން 9،000ށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރުވެރިން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ނޭސަލް ސްވަބްސް ދޮވެ، ރީޕެކޭޖްކޮށް، ވިއްކާފައިވާ މައްސަލަ އެގައުމުގެ ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު ތަހުގީގުކުރަމުން
އީޕީއޭ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރާ ނޭސަލް ސްވަބްސް ދޮވެ، ރީޕެކޭޖް ކުރުމަށްފަހު ވިއްކާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ބީބީސީ ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކިމިއާ ފާމާ އިން ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނާސަލް ސްވަބްސް ދޮވެ ރީޕެކޭޖްކޮށް އެގައުމުގެ މެޑަންގައި ހުންނަ ކުއަލަނަމު އެއަރޕޯޓްގައި ވިއްކާފައެވެ. އެގޮތުން މި އެއަރޕޯޓުން މި ސްވަބްސް ބޭނުންކޮށްގެން 9،000ށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރުވެރިން ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުވެރިން މިހާރު ވަނީ ކިމިއާ ފާމާ އާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ކިމިއާ ފާމާ އިން ދަނީ މިކަލަ ޓެސްޓްކިޓްތައް އެއަރޕޯޓަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކިޓްތައް ބޭނުންކުރާކަން އެނގުނީ ކިހިނެއްކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާއިރު، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ވަނީ މެޑަންގައި ހުންނަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރާއި ކުންފުނީގެ އިތުރު ފަސް މުވައްޒަފުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް 23 ހެކިވެރިން ވަނީ މިހާރު ލިބިފައެވެ. މިގޮތަށް ނެސަލް ސްވަބްސް ވިއްކައިގެން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 124،800 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހެއްގެ ގެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވޭތޯ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ކިމިއާ ފާމާގެ މައި އިދާރާ އިން ވަނީ މެޑަންގައި ހުންނަ އެކުންފުނީގެ ބްރާންޗުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުންފުނީގެ އެެތެރޭގެ ހިންގުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރާނެ ކަމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކިމިއާ ފާމާގެ މައި އޮފީސް ހުންނަނީ ޖަކާޓާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
8%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
75%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
8%
މޮޔަވެއްޖެ
8%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް