raajjemv logo
އޭއެފްސީ ކަޕް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން
އޭއެފްސީ ކަޕް ބޭއްވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފި
 
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފް މެޗާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅޭނެ
 
މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އެޗްޕީއޭ އާއި އޭއެފްސީން ހަދާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކެއްގެ ތެރެއިން
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

މި މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ކުޅެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެންވެ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ޖަވާބެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަކު އަންގާރަ ދުވަހު އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭ އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު، މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެޗްޕީއޭ އާއި އޭއެފްސީން ހަދާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ބާއްވަން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީން ވަނީ އެ އިދާރާއިން ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ހަރުކަށި ގައިޑްލައިންތަކެއް ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައިވެސް އަމަލުކުރާނެއެވެ. އެ ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ޓީމުތަކުން ދަތުރުކުރެވޭނީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓަކަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމެއްގައި ޓީމުތައް ތިބެން ޖެހޭނީ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައެވެ. އަދި ޓީމުތަކަށް ހަމައެކަނި ނުކުމެވޭނީ ފަރިތަކުރުމަށާއި، މެޗު ކުޅުމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން ފަދަ ކަންކަމާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ފަހަރު ހޫނުމިން ޗެކުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ގަވާއިދުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މި މަހު ރާއްޖޭގައި އޭއެފްސީ ކަޕް ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ފިޔަވައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން އަންނަ މީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅޭ މެޗު މި މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. މިހާރު އޮތް ގޮތުންނަމަ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތަކަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ މޯހަން ބަގާން ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްވެސް ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައްވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމިއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ މުބާރާތް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
83%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް