ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:37
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މިލޯ (މ) ދާދު (ކ) އާއި ނިހާންއާއެކު
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މިލޯ (މ) ދާދު (ކ) އާއި ނިހާންއާއެކު
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
އޭއެފްސީ ކަޕް
އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތެއްނެތް!
 
ރާއްޖެ އަށް ދެން ލިބޭނީ ބައި ޖާގައެއް

އޭޝިޔާގެ ދެވަނަ ފަންތީގެ ކުލަބު މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

އޭޝިޔާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޭއެފްސީން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ޕްލޭއޯފް ޖާގައެއް އެކަނި ދިނުމަށެވެ. މި ބައި ޖާގަ ލިބޭނީ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އެ ޓީމެއް ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅެންޖެހުން އެންމެ ގާތީ ބަންގްލަދޭޝް ނުވަތަ އިންޑިޔާގެ ޓީމަކާ އެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމައި މިކަން އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެފްއޭއަށް ވެސް މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން އަންގާފަ އެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ އެހެން ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އިންޑިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމުތަކުގެ ނަތީޖާތައް މާބޮޑަށް ރަނގަޅުވުމެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް 2004 ވަނަ އަހަރު ފެށިއިރު ރާއްޖެ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ދެ ޖާގަ ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ކުލަބުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވަމުން އައިސް ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ލިބެމުންދިޔައީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އެއް ޖާގަ އާއި ޕްލޭއޯފް ޖާގައެކެވެ. ނަމަވެސް ޕްލޭއޯފް ކުޅެންގެން ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކޮލިފައިވެފައިނުވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ނިއުރޭޑިއަންޓެވެ. އެ ޓީމު ވަނީ 2005ގައި ސެމީ ފައިނަލަށް އަދި 2013ގައި ކުއާޓާ ފައިނަލް ކުޅެފަ އެވެ.

2013ގެ ފަހުން އެންމެ ގިނައިން އޭއެފްސީ ކަޕް ކުޅުނު ޓީމަކީ މާޒިޔާ އެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެ ޓީމު ކަޓަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް