ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:51
މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން: އޭއެފްސީ ކަޕުން ވަނީ ކަޓާފައި
މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން: އޭއެފްސީ ކަޕުން ވަނީ ކަޓާފައި
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
އޭއެފްސީ ކަޕް
ތިން މިނިޓުން ދެ ގޯލު ވަދެ، މިފަހަރުވެސް މާޒިޔާ ކަޓައިފި
 
މާޒިޔާ ކޮޅަށް 2 ގޯލު ވަނީ 78 އަދި 80 ވަނަ މިނިޓްގައި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ނުދެވި، ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އަނެއްކާވެސް އޭއެފްސީ ކަޕުން ކަޓައިފިއެވެ.

Advertisement

މާޒިޔާއަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ކިރިޔާވެސް އުއްމީދެއް ހޯދެން އޮތީ މިރޭ ބަނގްލަދޭޝްގައި ނިމުނު މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމު ކެޓީ ލީޑް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ބަނގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުން ފަހު ތިން މިނިޓްތެރޭގައި ޖެހި ދެ ގޯލުންނެވެ. މި ދެ ގޯލުވެސް ޖެހީ ޔުލްދަޝޯވްއެވެ. އެއީ 78 ވަނަ މިނިޓާއި 80 ވަނަ މިނިޓުގައެވެ. މާޒިޔާގެ ލަނޑު ޖެހީ 10 ވަނަ މިނިޓުގައި އޯބެންގެވެ.

މާޒިޔާއާއި ބަޝުންދުރަ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މާޒިޔާ ބަލިވީ 2-1ން - އޭއެފްސީ

މިއީ މާޒިޔާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ނުދެވި ޖެހިޖެހިގެން ކެޓި ހަވަނަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް އެންމެ ފަހުން ދެވަނަ ބުރަށް ދެވުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓް ދެވަނަ ބުރު ފަހަނައަޅައި ކުއާޓަރ ފައިނަލް ކުޅުނު ފަހަރުއެވެ.

ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ މެޗެއް އޮއްވައި ރާއްޖޭގެ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ކެޓީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ މެޗަކުން މޮޅުވުމުންނެވެ. އެ ޓީމު މޮޅުވީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޝުންދުރަ އަތުން މާލޭގައި 3-1ންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންޑިޔާގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މޯހަން ބަގާން އަތުން ބަލިވެ، އެ ގައުމުގެ އޮޑިއްސާ އަތުން އިންޑިޔާއާއި މާލޭގައި ކުޅެގެންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ 14 ކުޅުންތެރިންނާއި ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމަށް މި ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވަނީ ފަސް މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ބަޝުންދުރައަށް 10 ޕޮއިންޓެވެ. އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާންއަށް 7 ޕޮއިންޓް އަދި އޮޑިއްސާއަށް 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީވެ މިރޭ މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގެ ނަތީޖާއިން ޓޭބަލުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް