ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 19:47
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް މެދުކަނޑާލައިފި
 
ކާނިވަލް މެދުކަނޑާލީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް
 
ކާނިވަލުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ. މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތާއި އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

ކާނިވަލުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދަނިކޮށެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކާނިވަލުގެ ކުޅުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Advertisement

ކާނިވަލުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ދެ މެޗެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ފްރެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް މޮޅުވީ ޖޯލި ބޯއިސްއާ ވާދަކޮށް 30 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފްރެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 81 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ޖޯލި ބޯއިސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 51 ލަނޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ދިރުހަމް މޮޅުވީ ލަންކާ ޑީސަލާ ވާދަކޮށް 36 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިރުހަމް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިނުވެ ވަނީ 122 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ލަންކާ ޑީސަލް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 86 ލަނޑެވެ.

މިއާއެކު ކްރިކެޓް ކާނިވަލް މެދުކަނޑާލިއިރު، މުބާރާތް އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް