އިސް ގާޒީއެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގު ކުރަނީ
 
އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
 
މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތް ނިންމުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އިސް ގާޒީ ޝަކީލު އަމަލު ކުރެއްވިކަމަށް ބުނޭ
 
ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)-
ރާއްޖެއެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެކެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތް ނިންމުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ޝަކީލު އަމަލުކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް 2021 އޭޕްރިލް 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ 34ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް