އޭއެފްސީ ކަޕް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން
އޭއެފްސީ ކަޕާ މެދު އަންނަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: މަބްރޫކް
 
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމުގެ ބިޑް ރާއްޖެއިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި
 
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައި
ކ. މާލެ |
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

މި މަހު ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިބވަގުތު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ޖަވާބެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅޭ މެޗު މި މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނަގާނެ ސްޓޭންޑަކީ އެކަން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވިގެން ނޫން ގޮތަކަށް، އެކަމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހު ރާއްޖޭގައި އޭއެފްސީ ކަޕް ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ފިޔަވައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން އަންނަ މީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިހާރު އޮތް ގޮތުންނަމަ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތަކަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ މޯހަން ބަގާން ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްވެސް ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕާ މެދު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕަކީ ސަރަހައްދީ ބޮޑު މުބާރާތަކަށްވާއިރު، އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަމަކާ އެކީގައި ކަމަށާއި، ވަކި ހިސާބަކުން މުބާރާތް ހުއްޓާލަން ޖެހުން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައްވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމިއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ މުބާރާތް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް