އިޓާލިއަން ލީގު
އިންޓަ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް، މިލާނަށް މުހިންމު މޮޅެއް
 
ކްރޮޓޯނޭ އަތުން އިންޓަ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ބެނެވެންޓޯ އަތުން މިލާން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ކްރޮޓޯނޭ އާއި އިންޓަ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކްރޮޓޯނޭ ބަލިކޮށް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް އިންޓަ މިލާން ޖެހިލިއިރު، ބެނެވެންޓޯ އަތުން އޭސީ މިލާން މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ ކްރޮޓޯނޭ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން އިންޓައިން ކޮރޮޓޮނޭ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ ސްޓެފާނޯ ސެންސީއަށް ވަނީ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު ހުހަށްހުރެ އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކްރޮޓޮނޭގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އިންޓަގެ ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެންވެސް އިންޓައިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު، މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އިންޓަގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮމޭލޫ ލުކާކޫ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ރެފުރީ ވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އަޝްރަފް ހަކީމީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އިންޓައަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އިންޓައިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސަސުއޯލޯ އަތުން ދެވަނައިގައި އޮތް އެޓަލަންޓާއަށް މޮޅެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، އިންޓައަށް 10 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭ ޔުވެންޓަސް އަތުން ލީގު ގެއްލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިލާނާއި ބެނެވެންޓޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ 2-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބެނެވެންޓޯ އަތުން މިލާން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން މިލާނުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަކަން ޗަޅަނޮގްލޫއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް މިލާނުން ވަނީ ބެނެވެންޓޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދައިފައެވެ.

އަދި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މިލާނުން އެ ޓީމުގެ އެޓޭކުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާނުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތެއޯ ހަނާންޑޭޒްއެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު އިންޓަ އެއްވަަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 34 މެޗުން 82 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އެޓަލާންޓާއަށް 33 މެޗުން 68 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް ނާޕޮލީ އާއި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އަދި ފަސްވަނައިގައި އޮތް މިލާނަށް ވަނީ 33 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް