ހާލަންޑަށް ރެއާލުން ފާރަލުން
ހާލަންޑް ގަތުމުގެ ފެންވަރު ރެއާލުގައި އެބަހުރި: އޭޖެންޓް
 
ޑޯޓްމުންޑުން ހާލަންޑް ވިއްކާނީ 180 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށް
 
ހާލަންޑުގެ އޭޖެންޓާއި ބައްޕަ ވަނީ ރެއާލުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފައި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ގަތުމުގެ ފެންވަރު އެ ކުލަބުގައި އެބަހުރި ކަމަށް ހާލަންޑުގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ހާލަންޑުގެ އޭޖެންޓާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ވަނީ ސްޕެއިނަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޮއާން ލަޕޯޓާ އާއި ރެއާލުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒާއެކު އެ ދެ މީހުން ބައްދަލުކޮށް، ހާލަންޑުގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އާރްބީ ސާލްޒްބާގް ދޫކޮށް، އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ހާލަންޑް ޑޯޓްމުންޑަށް ބަދަލުވީ ހަތަރު އަހަރާ ބައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، 20 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށެވެ. އެހެންކަމުން ހާލަންޑުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހާލަންޑުގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ބުނީ ހާލަންޑް ގަތުމަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ރެއާލުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާލަށް ހާލަންޑް ގަތުމުގައި ފައިސާގެ ދަތިކަމާ ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ހާލަންޑް ގަތުމަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ރެއާލުގެ އިތުރުން ބާސާއިންވެސް އަންނަނީ ފާރަލަމުންނެވެ.

ހާލަންޑް ގަތުމަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުގައި ހާލަންޑް ވިއްކާނަމަ، އޭނާ ވިއްކަން ޑޯޓްމުންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ 180 މިލިޔަން ޔޫރޯ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި ހާލަންޑް ގަތުމުގެ ފެންވަރު ހުރީ 10 ކުލަބެއްގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކުލަބަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތައް ކަމަށް ރައިއޯލާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑޯޓްމުންޑާއެކު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ހާލަންޑް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެދިން 56 މެޗުގައި 53 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އިޓަލީގެ ކުޅިވަރު ނޫސް "ތުއްތޮސްޕޯޓް" އިން ހޮވާ ޔޫރަޕިއަން ގޯލްޑަން ބޯއި އެވޯޑް، މިދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
40%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
60%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް