މޮޑާނާ ވެކްސިނަށް އެމަރޖެންސީ ހުއްދަދިނުން
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މޮޑާނާގެ ވެކްސިނަށް އެމަރޖެންސީ ހުއްދަދީފި
 
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސިނޯފަރމް ވެކްސިނާއި ސިނޯވެކް ވެކްސިނަށް އެމަރޖެންސީ ހުއްދަ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މަގްސަދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ވެކްސިނެއް އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން
 
މޮޑާނާ ވެކްސިނަކީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އެމަރޖެންސީ ހުއްދަދިން ކޮވިޑްގެ 5 ވަނަ ވެކްސިން
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް
އޭޕީ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން މޮޑާނާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފިއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މޮޑާނާ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިންވެސް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީ ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ. މޮޑާނާ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދިން ފަސް ވަނަ ވެކްސިނެވެ.

މޮޑާނާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދިންކަން ހާމަކޮށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މަގްސަދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ވެކްސިނެއް އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މެރިއަންގެލާ ސިމާއޯ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ލިބުމުގައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ވެކްސިންތަކެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ އެގައުމުން ވެކްސިން އެހެން ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެއާއެކު ދުނިޔެއަށް މިވަގުތު ވަނީ ވެކްސިންގެ ދަތިކަން އިހުސާސްކުރަން ޖެހިފައެވެ.

މޮޑާނާއިން ވަނީ އެކުންފުނިން ވެކްސިން އުފައްދަމުން އަންނަ މިންވަރު 2022 ވަނަ އަހަރު 3 ބިލިއަން ޑޯޒަށް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް މިހަފްތާގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ސްޓްރީޓެޖިކް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮފް އެކްސްޕަޓްސް އޮން އިމިޔުނިޒޭޝަނުން ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ މޮޑާނާ ވެކްސިނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީ މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރަނގަޅު ވެކްސިނެއް ކަމަށް ލަފާދީއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ފައިޒަރ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކުން އުފައްދާފައިވާ ފައިޒަރ ވެކްސިނަށެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ނިމެން އުޅެނިކޮށެވެ.

އޭގެފަހުން އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިނާއި އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އަދި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިނަށް ވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މިހާރު އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސިނޯފަރމް ވެކްސިނާއި ސިނޯވެކް ވެކްސިނަށް އެމަރޖެންސީ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
2 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 16:23
ރައްޔިތު މީހާ
އެހެންވީމާ ޗައިނާގެ ސިނޮފާމް ވެކްސިނަށް ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ ހުއްދަވެސް ނުލިބެނީސް ދޯ ގެނެސް ޖަހާގެން މިއުޅެނީ.