އޭއެފްސީ ކަޕް
އޭއެފްސީ ކަޕުން ވަކިކުރީ އެންގުމެއް ނެތި: އަބަހާނީ
 
މުބާރާތުން އަބަހާނީ ވަކިވީ ކަމަށް އޭއެފްސީން ބުނޭ
 
ޕްލޭއޮފްގެ ޖާގައެއް އީގަލްސްއަށް ވަނީ ލިބިފައި
ކ. މާލެ |
ޑާކާ އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އޭއެފްސީ ކަޕުން ވަކިވާން ނުނިންމާ ކަމަށާއި، މުބާރާތުން އެ ޓީމު ވަކިކުރީ އެންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ޑާކާ އަބަހާނީން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އޭއެފްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް އަބަހާނީން މުބާރާތުން ވަކިވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުން އަބަހާނީ ވަކިވާން ނިންމި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، ބަންގްލަދޭޝް ފުރަބަންދުގައި އޮތުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ބަލާއިރު، ދެން މި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތެއް އެ ޓީމަށް ނެތުން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއާއެކު އަބަހާނީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭއެފްސީގެ ނިންމުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު "ޝޮކެއް" ކަމަށާއި، މުބާރާތުން ވަކިވާން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަންނަ މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސް މެޗު ކުޅުމަށްފަހު، އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް އަންނަ މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ހަމަ ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޗު ކުޅުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (ބީއެފްއެފް) އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކުއްލިއަކަށް އަބަހާނީން މުބާރާތުން ވަކިވީ ކަމަށް އޭއެފްސީން ނިންމުމާއެކު، އެ ނިންމުން މުރާޖާކުރަން އެދޭ ކަމަށްވެސް އަބަހާނީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުން އަބަހާނީ ވަކިވި ކަމަށް އޭއެފްސީން ނިންމިމުން، އީގަލްސްއަށް ވަނީ ޕްލޭއޮފުގެ ޖާގައެއް ލިބިފައެވެ. ޕްލޭއޮފުގައި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީއާއެވެ. އަންނަ މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި އެ މެޗު ކުޅޭއިރު، އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިން ބުރުން އަބަހާނީ ވަކިވި ކަމަށް އޭއެފްސީން ބުނިއިރު، މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީން ވަނީ އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު އެންމެ ފުރަތަމަ ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ބަންގްލަދޭޝް ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން މި މެޗު އެ ގައުމުގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި މި މެޗު ކުޅެން އޭއެފްސީން ފަހުން ނިންމި ނަމަވެސް، ބަންގްލަދޭޝްއިން ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމުން އަނެއްކާވެސް މެޗު ފަސްކުރިއެވެ.

ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭއިރު، ރާއްޖެއިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށެވެ. މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ. އޭއެފްސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ހިމެނޭ ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ކުޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved