ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 17:44
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕުޓިން އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕުޓިން އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
އޭޝިއާ ޓައިމްސް
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަވަލްނީ
ޕުޓިންގެ ވާދަވެރިޔާގެ ކެމްޕެއިން އޮފީސްތައްވެސް ޓެރަރިސްޓު ލިސްޓަށް!
 
ނަވަލްނީ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު
 
އެފްބީކޭއަކީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ ސަރަޙައްދީ ކެމްޕެއިން އޮފީސްތައް ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކާއި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފިކުރުތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ހިމަނައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ފައިނޭންޝަލް މޮނިޓަރިން އޭޖެންސީން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ނަވަލްނީގެ ކެމްޕެއިން އޮފީސްތައް ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހިތްވަރުދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ ނަވަލްނީގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ފައުންޑޭޝަން (އެފްބީކޭ) އަކީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ރަޝިއާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައްވެސް ގަދަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ސްކައި ނިއުސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަޝިއާ ސަރުކާރުން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ އެފްބީކޭއަކީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފައުންޑޭޝަނަކީ ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކަށް މަގުފަހިކުރާ އަދި އެހީވެދޭ ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ ކޯޓެއްގައި މިހާރު އެކަމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ޖަމިއްޔާއަކީ އަލްގައިދާއާ އެއް ގިންތިއެއްގެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނަވަލްނީގެ ގާނޫނީ ޓީމުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ރަޝިއާގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާކަމަށް އެފްބީކޭގެ ލީގަލް ޓީމުގެ ފަރާތުން ވަކީލު އިވާން ޕައުލޯ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
25%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް