އަލަބާ ރެއާލަށް ބަދަލުވުން
ރެއާލާއެކު އަލަބާ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް
 
13 އަހަރަށްފަހު ބަޔާން ދޫކޮށްލަން އަލަބާ ވަނީ ނިންމާފައި
 
އަލަބާއަށް އަހަރަކު 12 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ މުސާރާއެއް ލިބިގެންދާނެ
ކ. މާލެ |
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް އަލަބާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް އަލަބާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަލަބާ ވަނީ ބަޔާން މިއުނިކުގައި 13 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު، މި ސީޒަން ނިމުމުން ބަޔާން ދޫކޮށްލާނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަލަބާ ބަޔާން ދޫކޮށްލާއިރު، ބަޔާނާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މީގެ ކުރިން ބަޔާނުން އަލަބާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލަބާ ބުނީ މިހާރު އޭނާގެ އަމާޒަކީ ބަޔާން ދޫކޮށް، ކެރިއަރުގައި އައު ޗެލެންޖަކާ ކުރިމަތިލުން ކަމަށެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އަލަބާ މިހާރު ވަނީ ރެއާލާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ރަސްމީކޮށް ސޮއިކުރާނީ މި ސީޒަނަށްފަހު އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމާއެކު އަލަބާއަށް އަހަރަކު 12 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ މުސާރާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރެއާލާއެކު އަލަބާ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، އޭނާ ހޯދަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އޮސްޓްރިއާގެ ޔޫތު ޓީމުތަކުން ފާހަގަވި އަލަބާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ ޔޫތު ޓީމާ ގުޅުނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރު ބަޔާނުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް އަލަބާ ޕްރޮމޯޓުވިއިރު، އޭގެ ފަހުން އެއް ސީޒަނުގައި އަލަބާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޮފެންހެއިމަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

އެކަމަކު ފަހުން ބަޔާނުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ މުހިންމު މެންބަރަކަށް އަލަބާ ވިއިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް 428 މެޗު ކުޅެދީ 33 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވަނީ ބަޔާނާއެކު ޖަރުމަން ލީގު ނުވަ ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved