ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 14:54
ބްރެޑް ރޯލް
ބްރެޑް ރޯލް
ހޭންޑް ޓަޗް
ބަދިގެ 1442
ޕާނުގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މީރު ފޮނިކާއެއްޗެއްގެ ރެސިޕީ ބޭނުންތަ؟
 
މިއީ ޕާނުގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ފަސޭހަ ފޮނި ކާއެއްޗެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2/1 ޖޯޑު މިލްކް ( 125މލ)
  • 2 ސަމުސާ ހަކުރު (30ގ)
  • ޕާން (ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް)
  • 3/1 ޖޯޑު ވިޕިން ކްރީމް (80މލ)
  • 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު (10ގ)
  • 2/1 ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ މިލްކާއި ހަކުރު އަޅައިގެން ސަމުސަލަކުން ނުވަތަ ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. ދެން ޕާން ފޮތީގެ ކައިރިފަށް ކެފުމަށްފަހު، ފޯވެގެން ހަލާކުނުވާ ވަރަށް ޕާން ފޮތީގެ ދެ ފުށް ކިރުން ތެންމާލާށެވެ. ދެން އަތުން ޕްރެސްކޮށް ކިރުތައް ހިއްކާލާށެވެ. ދެން ވިޕިން ކްރީމާއި، ހަކުރާއި، ވެނީލާ އެސެންސް އަޅައިގެން އޮލަވަންދެން ގިރުމަށްފަހު، ރަތް ނުވަތަ ބޭނުންވައްތަރެއްގެ ކާކުލަ ކޮޅެއް އަޅައިގެން ވިޕް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޕާން ފޮތީގައި ޖޭމް ޖަހާހެން ޖަހާލާށެވެ. ދެން ކާށި ހުނި ބޭރުގައި ހާކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
19%
33%
5%
12%
23%
7%
ކޮމެންޓް
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 03:40
ޮޙރ
ހަކުރު ކިހާަވަރެއް؟ ވިޕިންގ ކްރީމް އައް ކިހާވަރެއް އަޅަނީ؟
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 14:29
ޞޯދުބެ
ކާށި ހުންޏާއި ކާކުލައިގެ ވާހަކަ ނާދޭ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ހެދިއިރަކު
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 11:49
ކާށި ހުނި
ކާށި ހުނި ބޭނުން ވާ އެއްޗެހީގެ ލިސްޓުގަ ނެތް. އެކަމަކު އެ ބޭނުންވޭ ދޯ.
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 19:20
ާނރ
ވަރަށް މީރު