ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:10
މަސްޖިދުލް ހަރަމްގައި އަޅުކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން
މަސްޖިދުލް ހަރަމްގައި އަޅުކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން
ހަރަމައިންއިންފޯ
މައްކާގައި ރޯދަ މީލް ޕެކް ބެހުން
މައްކާގައި ރޯދަވީއްލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10،000 މީލް ޕެކް ބަހަނީ
 
މައްކާގައި މީލް ޕެކްތައް ބަހަމުން ދަނީ އިކްރާމް ފުޑް ޕްރިޒަވޭޝަން އެސޯސިއޭޝަނުން
 
މީލް ޕެކްތައް މައްކާގެ 25 އަވަށެއްގައި ދަނީ ބަހަމުން
 
ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް ނިމުނު އިރު 115،000 މީލް ޕެކް ވަނީ ބަހާފައި

މި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިސްނަގައިގެން މައްކާގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 10،000 މީލް ޕެކް ދަނީ ބަހަމުންނެވެ.

އަރަބް ނިއުސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން މައްކާގައި މި މީލް ޕެކްތައް ބަހަމުން ދަނީ އިކްރާމް ފުޑް ޕްރިޒަވޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން އެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް ނިމުނު އިރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ 115،000 މީލް ޕެކް ބަހާފައެވެ.

އިކްރާމް ފުޑް ޕްރިޒަވޭޝަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބަހާ ރޯދަ މީލް ޕެކް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބަހަމުން ދަނީ އެގައުމަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ގޮސްތިބި ބޭރުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ހާލުގައި ޖެހި އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑައިރެކްޓަރ އަހްމަދު އަލް މަތްރަފީ ބުނީ އިކްރާމް ފުޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަހަމުން މިގެންދާ މީލް ޕެކްތައް މައްކާގެ 25 އަވަށެއްގައި މިހާރު ބަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިކްރާމް ފުޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ބަހަމުން މިގެންދާ މީލް ޕެކް ތަކުގައި ބޯ ފެނާއި ކަދުރުގެ އިތުރުން ރޯދަ ވީއްލަން ބޭނުންކުރާނެ ކެއުމެއް ހިމެނެއެވެ. މިތަކެތި ބެހުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން 47 އުޅަނދު ބޭނުން ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް