ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ފަހަތުން އަރައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ފައިނަލާ ގާތަށް
 
ޕީއެސްޖީ އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ
ކ. މާލެ |
ޕީއެސްޖީ އާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީގައި ސިޓީ ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ސިޓީގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގެ ސެމީގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުން މޮޅުވެ ފައިނަލާ ގާތަށް ސިޓީ ޖެހިލިއިރު، މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލެއްގައި އެ ޓީމު ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ޕީއެސްޖީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެންހެލް ޑި މާރިއާ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު ޕީއެސްޖީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާކީނިއޯސްއެވެ. އޭގެ ފަހުން ސިޓީން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ސިޓީން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ވަނީ ކާމިޔާބުވެފައެވެ. އޭރިއާ ބޭރުން ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ކެވިން ޑިބްރޭނާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ގައިގައި ނުޖެހިއެވެ. އަދި އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ރިޔާދު މާރޭޒް ވަނީ ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގާދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ އެ ޓީމުގެ އިދްރީސާ ގާނާ ގޭއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އޭނާއަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ސިޓީގެ އިލްކާއި ގުންޑޮގާނަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ސިޓީ ޖެހިލިއިރު، ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ސިޓީގެ ދަނޑުގައެވެ. އެ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ އެ މެޗުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވިޔަސް، ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ސިޓީއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
43%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
14%
މޮޔަވެއްޖެ
14%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved