ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 08:37
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
1 ބިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުން
މުޅި ދުނިޔޭގައި 1 ބިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާ އަދި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން
 
އާބާދީގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނައިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 3 ގައުމެއްގައި

ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށިތާ 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 1 ބިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި 1،002،938،540 (އެއް ބިލިއަން ދެ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް) ޑޯޒް 207 ގައުމެއްގައި ވަނީ ޖަހާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 3 ގައުމެއްގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމެރިކާ 225.6 މިލިއަން ޑޯޒް، ޗައިނާ 216.1 މިލިއަން އަދި އިންޑިއާގައި 138.4 މިލިއަން ޑޯޒެވެ.

އާބާދީގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ އިސްރާއިލުންނެވެ. އިސްރާއިލުގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން 6 މީހަކަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫއޭއީގައި 51 އިންސައްތަ މީހުންނަށް 1 ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ އިރު، ޔޫކޭގައި 49 އިންސައްތަ، އެމެރިކާގައި 42 އިންސައްތަ، ޗިލީގައި 41 އިންސައްތަ އަދި ބަހުރައިންގައި 38 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ އިރު، އުރުގުއޭގައި 32 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ.

ޔޫރަޕްގައި 21 އިންސައްތަ އާބާދީއަށް 128 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ވަނީ ދީފައެވެ. މޯލްޓާގައި 47 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ އިރު، ހަންގޭރީގައި 37 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި އެއް މަސްތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދެގުނަ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަ ބާރުމިން ވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަގީރު ގައުމުތަކުން ވެސް އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ފަށަމުންނެވެ. އެގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނި ކޮވެކްސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

12 ގައުމެއްގައި އަދިވެސް ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ތެރޭފައި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކެއް ކަމުގައިވާ، ޓެންޒޭނިއާ، މަޑަގަސްކަރަ، ބުރުކީނާ ފާސޯ އަދި ޗާޑް ހިމެނޭ އިރު، ބުރުންޑީ، ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި އެރީތުރިއާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އޯޝޭނިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނުއާޓޫ، ސެމޯއާ އަދި ކިރިބަސް ހިމެނެއެވެ. އޭޝިއާގެ ގައުމުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން އުތުރުކޮރެއާ އަދި ކެރިބިއަންގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ހައިޓީގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައި ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން އުފައްދައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާ އަދި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ. އެގޮތުން 156 ގައުމެއްގައި މި ވެކްސިން އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ފައިޒާ އަދި ބައޯއެންޓެކްގެ ވެކްސިން 91 ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މޮޑާނާގެ ވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަނީ 46 ގައުމެއްގައެވެ.

ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިން 41 ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވީ 32 ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދެއެވެ. ސިނޮވެކް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ 21 އިންސައްތައާއި 10 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގެ ގައުމުތަކެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް