ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 23:56
އެމެރިކާގައި މަރުވި މީހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އެމެރިކާގައި މަރުވި މީހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބީބީސީ
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ހާލަތު
މެއި މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބަށް ދާއިރު އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 590،000ށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި
 
މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 579،000 އާއި 596،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް އެއް ގައުމުކަމުގައިވާ އެމެރިކާގައި މެއި މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބަށް ދާއިރު 596،000 މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް (ސީޑީސީ) އިން އަންދާދާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ސެންޓަރުން މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 579،000 އާއި 596،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ސީޑީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 4 ހަފުތާ ވަންދެން އެގައުމުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ހުންނާނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް މި އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އައުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސީޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހެދި އަންދާޒާތައް ދައްކާގޮތުން މެއި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 598،000 މީހުން ކޮވިޑްގައި މަރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރިއެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު އެގައުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 568،532 މީހުންނެވެ.

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް ނަމަވެސް އެގައުމުން ވަނީ 200 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އަމާޒު ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ނެރިފައިވާ ޑާޓާތައް ދައްކާ ގޮތުން އެމެރިކާގައި 202 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 185 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިނަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާއި ދާދިފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ޖަހާފައިވާ ވެކްސިނެވެ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ބައިޑެންގެ އެއް ވައުދެވެ.

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހިފާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްވެ ފަހުން އެ އަދަދު 200 މިލިއަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ އިރު، ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވާނީ އެގައުމުގައި ޖުމްލަ 218 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް