ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 18:14
ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެމެރިކާގެ މަގުތަކުގައި އުފާ ފާޅުކުރުން
ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެމެރިކާގެ މަގުތަކުގައި އުފާ ފާޅުކުރުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރު
ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރު - ޖޫރީގެ ނިންމުމާއެކު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅު މީހުންގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ
 
ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ލޮލުގައި އެޅިފައިވީ އަނދިރީގެ ފަރުދާ ކެހިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް
 
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސުން ވެސް ޖޫރީގެ ނިންމުމަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައިވޭ
 
މައްސަލައިގައި ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އޮންނާނީ މީގެ 8 ހަފުތާ ފަހުން

ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ދައުވާއެއް ސާބިތުވާކަމަށް މައްސަލަބެލި ޖޫރީއިން ނިންމުމާއި އެކު އެމެރިކާގެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި އުފާ ފާޅު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގަތުލު ވެގެންދިޔަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި އަނިޔާ އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ ދޮން ނަސްލުގެ ތިން ފުލުހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަމަލީ ގޮތުން މި ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހުރީ ޑެރެކް ޝޯވިން އެވެ. އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ކުރިމަތީ ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ކަކުލުން ފްލޮއިޑްގެ ކަނދުރާއަށް އަރައިގެން ހޭދަ ކުރި ނުވަ މިނިޓް 25 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ މަންޒަރު ދުއް މީހަކު ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑަށް ނޭވާ ނުލެވޭ ވާހަކަ ބުނެ ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ކެނޑި ނޭޅި އޭނާ ދިޔައީ އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ. ގޮތް ހުސްވެ ގައިން ވަރު ދޫވަމުން ދާނެ ފެށުމުން އެހީއަށް އެދި އޭނާ ގޮވަން ފެށީ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އޭނާގެ މަންމައަށެވެ. އެވަގުތު ކައިރީ މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާ ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ އިތުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ވީޑިއޯ އާއެކު މި ލާއިންސާނީ އަމަލު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް ފުލުހުންގެ ހަރުކަށިކަމާއި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މުޒާހަރާތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުނީ މާޗު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދޮން ނަސްލުގެ ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ކަކުލުން ކަޅު ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ކަނދުރާއަށް އަރައި ނޭވާ ހާސްކޮށްލައި މަރާލި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ މަރާލުމުގެ ގަސްތެއްނެތި މީހަކު މެރުން ހިމެނޭ "ސެކަންޑް ޑިގްރީ މާޑާ" އާއި، އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ "ތާޑް ޑިގްރީ އަންއިންޓެންޝަނަލް މާޑާ" އާއި، ފަރުވާކުޑަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުން ހިމެނޭ "ސެކަންޑް ޑިގްރީ މެންސްލޯޓާ"ގެ ދައުވާއެވެ. 

މި ތިން ދައުވާ ވެސް ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ދޮން ނަސްލުގެ މީހުނާއި ކަޅު ނަސްލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމްލަ 12 މެންބަރުންގެ ޖޫރީން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުމަކީ ތިން ހަފުތާ ވަންދެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. މި އަޑުއެހުންތަކުގައި، ޖުމްލަ 45 މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަންޒަރު ދުށް ޝަފަހީ ހެކިވެރީންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގާއި މަސައްކަތްކުރާ ޚަބީރުންނެވެ.

ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ޝަރީއަތުގައި ޕްރޮސެކިއުޝަނާއި ދިފާއުގެ ފަރާތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން އޮތީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެއަށް ފަހު ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަދުވަހު ޖުމްލަ 10 ގަޑިއިރު ވަންދެން ޖޫރީގެ މަޝްވަރާކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށްފަހު މަޝްވަރާކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވަގުތު ތަކަކީ، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް މަގުތައް މައްޗަށް ނިކުމެތިބި މީސްތަކުންގެ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ތިބި ވަގުތު ކޮޅެކެވެ.

މައްސަލައިގައި ޖޫރީގެ ނިންމުން އިއްވުމާއެކު ކޯޓު ދޮށަށް އެއްވެ ތިބި އެތައް ސަތޭކަ މީހުންނެއް އުފާ ފާޅުކުރަން ފެށިއެވެ. ކާރުގެ ބަރުގޮނުތަކުގެ އަޑުންނާއި، އުފާވެރި ޝުއޫރުފާޅުކުރަމުން ދިޔަ މީހުނާއިގެން އެމެރިކާ ގެ މަގުތަކުގެ މަންޒަރު  މުޅިން ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. މުޅިތަނުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ " ޖޯޖް ފްލޮއިޑް" "އޯލް ތްރީ ކައުންޓްސް" މި ގޮވެލިފަތިންނެވެ. އުފާ ފާޅުކުރަމުން ދިޔަ ގިނަބައެއްގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދިޔަތަން މީޑިއާތަކުން ވަގުތުން ދުރައްދައްކާ މަންޒަރުތަކުން ފެނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މި ތާރީޚީ ނިންމުމާއެކު، އެ ގައުމުގެ އިސްވެރީން ވެސް އެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ އާއިލާއަށް ގުޅުއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްސަ ޚިތާބެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ބައިޑެންގެ ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ، ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރަކީ ރޯމާ ދުވާލު ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ލޮލުގައި އެޅިފައިވީ އަނދިރީގެ ފަރުދާ ކެހިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫރީގެ ނިންމުމަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ، އެއީ އިންސާފުގެ ދަތުރުގައި ކުރިއަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ބައިޑެންގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސުންވެސް ޖޫރީގެ ނިންމުމަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފަައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ވެސް ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ޖޫރީގެ މި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ގަޒިއްޔާއެއްގެ އެންމެ ނިންމުމަކީ މުޅި އިންސާފުގެ ދާއިރާއާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފަދައިން އިންސާފު ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އެ ދެމެފިރިކަނބަލުން ސާބިތުވެ ތިއްބެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޫރީގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިޔު ބުޝްވެސް ތައުރީފު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެއްވަނީ މި ނިންމުމަށް ތައުރީފުކޮށް ތަފާތު ބަޔާންތައް ނެރުއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ވެސް މި ނިންމުމާއެކު އުފާ ފާޅު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އޮންނާނީ މީގެ 8 ހަފުތާ ފަހުންނެވެ. މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ އަނެއް ދެ ފުލުސް އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް