ވެކްސިން
ހޯމަ ދުވަހު 5،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި
 
އަތޮޅުތެރެއިން ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހީ 2،167 މީހުން
 
2،125 މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒުޖެހި މީހުން
 
ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 7،658 މީހުންވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއިން 5،533 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 7،658 މީހުންވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2،125 މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒުޖަހާފައި ވަނީ 277 މީހުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހީ 1،848 މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 5،533 މީހުންނަކީ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3،366 މީހުންނަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިންޖެހި މީހުންނެވެ. އަތޮޅުތެރެއިން ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހީ 2،167 މީހުންނެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު މާލޭގައިވެސް އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ގިނައީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާ މީހުންނެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 283،973 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 51،350 މީހުންނަކީ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފަށާފައި ވަނީ މި މަހު ކުރީކޮޅުއެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއާއި ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެއެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒުޖަހަން ފެށުމާއެކު ވެކްސިން ކިއުތަކުގައި މައްސަލަ ދިމާވެ އެކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ނެތި ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު އެކަން ހައްލުކޮށްދޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މުޅި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖުމްލަ 11 ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރު ހުރިއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި 240 ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރު އެބަހުއްޓެވެ. މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ކޮވިޝީލްޑް، ސިނޮފަރމް އަދި ފައިޒާ ވެކްސިންއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި މިހާރު ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހަނީ ސިނޮފަރމް އަދި ފައިޒަރ ގެއެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަނީ ވަކި ބަލިތަކަކަށް ބޭސްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް