raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2021
ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 2 މީހުން، ލިސްޓުގައި 366 ވޯޓު: މައްސަލަ އީސީން ބަލަނީ
 
މަގޫދޫ އާއި ބިލެއްދޫ ފޮށީގައިވެސް ހުރީ އެއް އަދަދުތަކެއް
 
ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާ ފޮއްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 2 މީހުން
 
ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމަށް 3 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކޮށްފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
12 ނޮވެމްބަރު 2019 26ވަނަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން -- ޕޮޓޯ : ޔޫސުފް ސަފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ފ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގައި 2 މީހުން ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވޯޓުލީ ލިސްޓުގައި 366 ވޯޓު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް 3 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 އިބްރާޙިމް ނައީމް، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 މުޙައްމަދު ޝަހުރީދު އަދި ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 3 އަލީ މުހައްމަދެވެ. ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސަކު ހޮވުމަށް އެއަތޮޅު މަގޫދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފޮއްޓަށް 394 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާއިރު، ވޯޓު ލާފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 366 މީހުންނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފ މަގޫދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާ ފޮއްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 2 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނަތީޖާ އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު، މި ދެ ވޯޓު ފޮއްޓަށްވެސް ވޯޓުލީ އަދަދެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 366 އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، 2 މީހުން ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 394 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އެއީ އޮޅުމެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 3 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓު އަލީ މުޙައްމަދެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި ވޯޓުތައް ގުނާފައިވާއިރު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އީސީން ދަނީ އިއުލާނު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 14:51
އާދަމް
އޮފިޝަލުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ..
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 13:06
އަލީ
އީޞީސަ ރީފު އެހަދަނީދޮގު 2 މީހުއް ވޯޓުލާކަފޮތެއްނުބަހަޓާ
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 08:31
ވާނުވާ.
ޢެހެންވީމާ އަޔަަސް އަންނާނީ 2 ވޯޓުގެ ތަފާތު. ތިއޮތީ ދެވޯޓު ނޭޅި އަނެއް ޝީޓުގައި އޮތް އަދަދުތައް ބޭއްވިފައި.
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 00:15
ޙަސީން
ޙާދަ ބޮޑުވަރެއް، މިވަރަކަށް ބަޔަކު ފެއިލްވާނި، ބަލަ ލިސްޓަކީ އީސީން ހަދާ އެއްޗެކެ، ދެން ކީކޭ ތިކިޔަނި، މިވަރު ވީމަ އީސީ ޖެހޭނި އިސްތިއުފާދޭން.