ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:41
ތުރާކުނުގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ތުރާކުނުގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ތުރާކުނާއި ދިއްދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް
ހއ. ތުރާކުނާއި ދިއްދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅައިފި
 
މިހާތަނަށް ވަނީ 10 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅާފައި
 
މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ

ހއ. ތުރާކުނާއި އެ އަތޮޅު ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ތުރާކުނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިކަން ހާމަކުރައްވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވާތީ މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި ވަނީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

Advertisement

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގެއްލުނު ތަންތަނުގެ އަޑުއިވިއްޖެ ކަމަށާއި، ދެން އޮތީ މަސައްކަތާއިގެން އަނެއްކާވެސް ބާރަށް ކުރިއަށްދިޔުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިކަން ހާމަކުރައްވާ ވަޒީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭނުންވި ބާރުމިނުގައި މަސައްކަތް ނުދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައި ނިމިފައިވާތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީރު ވަނީ މި މަސައްކަތަށް ދިއްދޫ ޒުވާނުންނާއި، ކައުންސިލުގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ހިމެނޭއިރު، މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ތުރާކުނާއި ދިއްދޫ ދަނޑާއެކު، 10 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅާފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް