raajjemv logo
ރޯދަ މަހުގެ ތަހުނިޔާ
ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ ނާއިބު ރައީސް އަރިސް ކުރައްވައިފި
 
މި މަހަށް ބޭނުންވާ ވާވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުރީ ލިބިފައި ކަމަށާއި، ދަތިކަމެއް ދިމާ ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައި
 
މި މާތް މައްސަރުގެ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެންމެނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަރިސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މި މާތް މައްސަރުގެ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެންމެނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 13 އޭޕްރީލް 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަސްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވަނީ ރޯދައިގެ ފަރުޟު އަދާކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި، މާތްﷲ ގެ ރުއްސެވުމަށް އެދި ހެޔޮ އަމަލުތައް ގިނަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ، ކޮވިޑް19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 13 އޭޕްރީލް ވާ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މި މަހަށް ބޭނުންވާ ވާވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުރީ ލިބިފައި ކަމަށާއި، ދަތިކަމެއް ދިމާ ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ރޯދަ މަހަކީ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވާ މަހެއްކަމުން ދުރާލާ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަރަންޓުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދަމަހަކީ، ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަހެއްކަމުގައިވާއިރު މިކަމަށްވެސް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި މަހުގައި ރާއްޖެގެ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ކަރާ މިރުސް އަދި ކާށީގެ އަގު ހިފެހެއްހެއްޓުމަށް އެގްރޯނެޓުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދަޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު 363 ދަނޑުވެރިއަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާކަމަށް މްބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެމްކޯއާއި، ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ވެސް ރޯދަމަހު އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް