ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:16
އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
އެމެރިކާގެ ކޮންމެ 4 މީހަކުން އެކަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފި
 
އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ނުވަތަ 112 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައި
 
އާބާދީގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ނުވަތަ 66 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ

އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 4 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ އާބާދީގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ނުވަތަ 66 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ނުވަތަ 112 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޮޑެތި މީހުންގެ 43 އިންސައްތަ މީހުންނާއި، 65 އަހަރުން މަތީގެ 77 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

ސީޑީސީގެ ޑާޓާތައް ދައްކާ ގޮތުން 174 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވެކްސިން ޑޯޒް ވަނީ ޖަހާފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 229 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވެކްސިން އެގައުމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް