raajjemv logo
ޗައިނާ - ޓައިވާން ހަމަނުޖެހުން
ޓައިވާނު ކަނޑުއޮޅީގައި ހިންގާ ތަމްރީނުތައް ދާއިމީކޮށް ކުރާނެ – ޗައިނާ
 
ޓައިވާނުން ވަނީ ޗައިނާއިން ހިންގަމުން އަންނަ ތަމްރީނުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައި
އަތޫފް އާތިފް
3,748
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:18
ޗައިނާގެ ސަބްމެރީނެއް
އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ޓައިވާނު ކަނޑުއޮޅީގައި ޗައިނާ ސިފައިން ހިންގާ ތަމްރީނުތައް ދާއިމީކޮށް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން މިހެން ބުނިއިރު ޓައިވާނުން އަންނަނީ ކަނޑުއޮޅީގައި ޗައިނާއިން ހިންގަމުން އަންނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނީ ޓައިވާނު ކަނޑުއޮޅީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކަކީ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން މިކަން އިއުލާން ކުރުމާއިއެކު ޓައިވާނުން ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޓައިވާނުން ވަނީ ޗައިނާގެ މަނަވަރުތަކެއް އެގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ޖެޓުތަކެއް ވެސް ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެއެވެ. އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ޗައިނާގެ އުޅަނދުތަކަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ވަނީ އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް