raajjemv logo
ތިމްޕޫ ރާއްޖެ އައުން
އިންޑިއާގައި ތަމްރީނު ހެދުމަށްފަހު ތިމްޕޫ ރާއްޖެއަށް
 
ތިމްޕޫ ރާއްޖެ އައީ އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި ތަމްރީނުތައް ހެދުމަށްފަހު
 
އީގަލްސް އާއި ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅޭނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,716
ކ. މާލެ |
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 16:10
އިންޑިއާގައި ތިމްޕޫ ސިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ބޫޓާނުގެ ޗެމްޕިއަން ތިމްޕޫ ސިޓީ އެފްސީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގެ ޖާގައެއް އީގަލްސްއަށް ލިބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. ދެން ކޮލިފައިންގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އާއި، ނޭޕާލުގެ އާމީ ކުލަބާއި، ސްރީ ލަންކާ ޕޮލިސް އަދި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫއެވެ.

އޭއެފްސީން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭގައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މި އަހަރު ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭނީ އެއް ލެގު ކަމަށް އޭއެފްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި ވާދަކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ތިމްޕޫ ޓީމު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި މާލޭގައި ހުންނަ އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓެލުގައި ތިމްޕޫ ޓީމު މަޑުކުރިއިރު، މި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އީގަލްސް ޓީމު ވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ކަރަންޓީނުވެފައެވެ.

އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތިމްޕޫ ރާއްޖެ އައިރު، މި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ އިންޑިއާގައި ތަމްރީނު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާއަށް ތިމްޕޫ ދިޔައީ އޯލް އިންޑިއާ ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (އޭއައިއެފްއެފް) އާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އީގަލްސް މެޗުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފެސިލިޓީއެއްގައި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މި ފަހަރު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ތިމްޕޫ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ބޫޓާނުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މީގެ ކުރިން ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ނަވަން ދެންޑަޕެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޫޓާނުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ތިމްޕޫ ޓީމުގައި އެއްވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއެއް ނުހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީގަލްސްއިންވެސް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ޓްރާންސްފާގައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ލުބުނާނުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު މުޙައްމަދު ތޯހާ އާއި، ރަޝިއާގެ ފޯވާޑް ވްލަޑިސްލާވް ކޮރްމިޝިނާއި، ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ކުޅެމުން އައި މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު އެލްސައީދު މަހުމޫދުގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ވެސް ވަނީ އީގަލްސްއާ ގުޅިފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް އީގަލްސް ނުކުންނައިރު، އެ މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރުގައި އީގަލްސް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ، ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި އީގަލްސް ކުޅެން ޖެހުމުގެ އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާއެވެ.

ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭއިރު، ރާއްޖެއިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށެވެ. މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު، ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭ-އޮފް ބުރަށްފަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް