ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 09:53
ޔުނައިޓެޑާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-1 ން
ޔުނައިޓެޑާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު
 
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ ބްރައިޓަން އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ނިއުކާސަލާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުުނައިޓެޑުން ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ލީޑެއް ނެގިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއިން ނަގާލައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ބްރައިޓަނުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 13 ވަަނަ މިނެޓުގައި ބްރައިޓަނަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޔުނައިޓެޑަށް މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ޑެނީ ވެލްބެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، އެ ޓީމުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މޭސަން ގްރީންވުޑް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ލީޑެއް ނެގީ ކުޅުނު 30 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ. ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީއަށް 30 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް 31 މެޗުން ވަނީ 74 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވި ބްރައިޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައި 30 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ނިއުކާސަލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނިއުކާސަލާ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެ، ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ނަގާލާފައެވެ.

ނިއުކާސަލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުކާސަލަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޮއެލިންޓަނެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަތަރު މިނިޓް ތެރޭ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ހެރީ ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖޯ ވިލޮކް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ނިއުކާސަލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ނިއުކާސަލް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 49 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ހަވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށްވެސް 30 މެޗުން 49 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 30 މެޗުން ވަނީ 51 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމާ އެއްވަރުކުރި ނިއުކާސަލް އޮތީ ތާވަލުގެ 17 ވަނައިގައި 30 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް