raajjemv logo
ޓައިވާނުގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
ޓައިވާނުގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި 34 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ
 
މި ހާދިސާގައި 72 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
އަތޫފް އާތިފް
3,657
ކ. މާލެ |
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 19:51
ޓައިވާނުގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް، މި ހާދިސާގައި 34 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓަރސް

ޓައިވާނުގެ ވެރިރަށް ޓައިޕޭއިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ރޭލެއް ދަގަނޑުމަތިން ކައްސާލުމުގެ ސަބަބުން 34 މީހުން މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ ސެންޓްރަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަނުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި ދަގަނޑު މަތިން ކައްސާލީ ބިންގަރާހެއްގެ ތެރެއިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ބިންގަރާހުގެ ތެރޭގައި ރޭލުގެ ބައެއް ބައިތައް ތާށިވެފައިވުމުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 350 މީހުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރި މި ރޭލުގައި ތިބި 72 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 100 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާއިރު 34 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓް ކަމަށާއި، އެގައުމުގައި އެންމެ ފަހުން ނުރައްކާތެރި ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި 18 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް