raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ބްރެޒިލްގެ ހާލަތު
ބްރެޒިލްގައި މިދިޔަ މަހު އެކަނި 60،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި
 
ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގަވަރުނަރުންނާއި މޭޔަރުން އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި
 
މިއީ ފެބްރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރު އަދަދެއް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,200
ކ. މާލެ |
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:47
ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
އޭއެފްޕީ

ބްރެޒިލްގައި ނިމިގެންމިދިޔަ މަރޗް މަހު ކޮވިޑް ޖެހިގެން 66،570 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އޭގެކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އަދިވެސް އަންނަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު ނިމިގެންދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް އިސްތިއުފާދީފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބުދަ ދުވަހު ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގަވަރުނަރުންނާއި މޭޔަރުން އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވީ ދެ ދުޝްމިނުން އެބައުޅޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ވައިރަސް އާއި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގައި ތިބިގެން މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެކަމަށް ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެކަނިވެސް އެގައުމުގައި ވަނީ 3800 މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. އަދި 90،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ އަލަށް ބަލި ޖެހިފައެވެ.

ބްރެޒިލްގައި މިހާރު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި މިބަލި ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ އާއި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެމެދު ވަނީ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް