ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 07:18
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
އޭއެފްޕީ
ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން
ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 10 މިލިއަން ޑޯޒް ވީއެންމެ އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި
 
20 ގައުމަކަށް އަދި އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ނުލިބޭ
 
16 ގައުމަކަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ވެކްސިން ލިބޭނެ
 
36 ގައުމެއްގައި އަދި ވެކްސިން ދޭން ނުފަށާ

ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 10 މިލިއަން ޑޯޒް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައިވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް އަހަރު ފެށުނުއިރު ގޮވާލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ގައުމެއް ގުޅިގެން އެމަގަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ވާނެކަން ޓެޑްރޯސް ވަނީ އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ހަމަވާން ބާކީ 15 ދުވަސް އޮތްއިރު 36 ގައުމެއްގައި އަދި ވެކްސިންދޭން ނުފަށާކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެތެރެއިން 16 ގައުމަކަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ވެކްސިން ލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 20 ގައުމަކަށް އަދި އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ނުލިބޭކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން މި 20 ގައުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް 10 މިލިއަން ޑޯޒް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ލަސްވެގެންވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި އެގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭވަރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކޮވެކްސް އިން އޮތީ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް. އެކަމަކު ނެތް އެއްޗެއް ދޭނީ ކިހިނެއް. 10 މިލިއަން ޑޯޒަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން. އަދި އެވަރުން ވާނީއެއްވެސް ނޫން. ނަމަވެސް ފެށުމަށްޓަކައި އެވަރަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ބޭނުންވޭ." ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވެކްސް އިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ދެ ބިލިއަން ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ކުރީބައިގައި ހޯދާފައިވާތީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެކްސިން ލިބުމުގައި ވަނީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ކޮންމެ ސަތޭކަ މީހަކުން 39 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)އިން ވަނީ އެސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ 100 މީހަކުން 14 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައެވެ. މިއާ ހިލާފަށް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮންމެ 100 މީހަކުން ވެކްސިން ދީފައިވަނީ 0.68 މީހުންނަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު އެގައުމުގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުފައްދަމުން އައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެގޮތުން މާޗު އަދި އޭޕްރީލް މަހު ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ވެކްސިން ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަޑުޖެހުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ޑޯޒް 76 ގައުމަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އިންޑިޔާއިން ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓްކުރުން މެދުކަނޑާލުމުން ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެކަމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭކަމެއްކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓާ ވާހަކަދައްކައިގެން އިންޑިޔާގެ އާބާދީއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް