މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ބަޣާވަތް
މިޔަންމާ ބަޣާވަތް: ބަޑީގެ ޙަމަލާ އަމާޒުވި 7 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
 
މިއީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މަރުވި އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާ
 
އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ
 
އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައިވަނީ މިޔަންމާގެ މެންޑެލޭ ސިޓީން
ކ. މާލެ |
މިޔަންމާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން- 1 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން އެ ޤައުމުގައި ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާތައް ހިންގަމުން
ވީއޯއޭ ނިއުސް

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ ޤައުމުގައި ހިންގަމުންދާ ބަޣާވަތގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތެރެއިން 7 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ބަޑީގެ ޙަމަލާ އަމާޒުވެ އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައިވަނީ މިޔަންމާގެ މެންޑެލޭ ސިޓީންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުންދާ ބަޢާވާތާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއުފުލުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މަރުވި އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޑީގެ ޙަމަލާ އަމާޒުކުރީ އެކުއްޖާގެ ބައްޕައަށެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތަކީ ބައްޕަގެ އުނގުމަތީގައި އެ ކުއްޖާ އިށީނދެގެން އިން ވަގުތެއްކަމުން ކުއްޖާއަށް ޙަމަލާ އަމާޒުވީކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބަޑީގެ ޙަމަލާ އަމާޒުވުމާއެކު، ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ވަގުތުން އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެކުއްޖާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީން ފަށައިގެން މިޔަންމާގާއި އަސްކަރީ ބަޢާވާތެއްގެ ވެރިކަން ހިނގަމުން އަންނައިރު، އެ ޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ގެންދަނީ ސިލްސިލާކޮށް އެ ޤައުމުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ މަސްދަރުތަކާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގަރި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 164 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 20 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެސިސްޓެންސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޕޮލިޓިކަލް ޕްރިޒަނަރސް (އޭއޭޕީޕީ) އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 261ށް އަރައެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved