ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 22:32
ނާސާގެ ވެރިއަކަށް ބައިޑެން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލް ނެލްސަން- އޭނާއަށް ސެނެޓުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރޭ
ނާސާގެ ވެރިއަކަށް ބައިޑެން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލް ނެލްސަން- އޭނާއަށް ސެނެޓުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރޭ
ނާސާ
ނާސާއަށް ވެރިއެއް ހަމަޖެއްސުން
ނާސާގެ ވެރިއަކަށް ބައިޑެން ފޮނުއްވީ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ނަން
 
78 އަހަރުގެ ބިލް ނެލްސަންގެ ނަން ރައީސް ބައިޑެން ފޮނުއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
 
އޭނާއަށް ސެނެޓުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރައްވާ
 
ނާސާ އައު އުސްމިންތަކަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ

ނާސާގެ ވެރިއަކަށް ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ނަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނާސާގެ ހެޑްގެ މަޤާމަށް ބައިޑެން ފޮނުއްވާފައިވަނީ ބިލް ނެލްސަންގެ ނަމެވެ. 78 އަހަރުގެ ބިލް ނެލްސަންގެ ނަން ރައީސް ބައިޑެން ފޮނުއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބިލްއަށް ސެނެޓުގެ ރުހުންވެސް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބިލް ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ނަން ހުށައެޅުއްވުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި، ނާސާ އައު އުސްމިންތަކަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ބައިޑެން އިޙުތިޔާރު ކުރެއްވި ފަރާތަށް ސެނެޓުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ނާސާގެ ކުރީގެ އިސްވެރިންނާއި، މިހާރުގެ ވެރިންވެސް ގެންދަވަނީ ބިލްއަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި، ބިލްގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ސުވާލެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ނެލްސަން ވަނީ ފްލޮރިޑާގެ ސްޓޭޓް ލެޖިސްލޭޗަރ ގައި 1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު 1978 ވަނަ އަހަރު ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަށް ހޮވިފައިވާއިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފްލޮރިޑާގެ ސެނެޓުކަމަށްވެސް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް