އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާ
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކުރި ދެމީހުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި
 
ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަން އިންޑިއާއިން ނަގާލާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮވި
 
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިން ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި
 
އެމީހުން ދޫކޮށްލީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު
ކ. މާލެ |
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މުޒަހަރާގެ ތެރެއިން،
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް – ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި 25 މީހުންގެ ތެރެއިން 23 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި 25 މީހުންގެ ތެރެއިން 23 މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދެމީހުންނަކީ މުޒަހަރާގައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ދެމީހުން ކަމަށް އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރި މުޒާހަރާގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި އިންޑިއާއަށް ދިވެހި ބިން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ގޮވާފައެވެ. އަދި ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަން އިންޑިއާއިން ނަގާލާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިން ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އާންމުންނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ނުވަދެވޭނެހެން ބެރިކޭޓް ޖަހާ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މާލެ ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ފުލުހުން އަންނަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވުމުން 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

މިމުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނަމުން އަންނަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނާވެސް ހިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved