ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 15:09
2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
މިހާރު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން
ޓީޓީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖޭގައި
 
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ޓުއާ ޓީޓީ މުބާރާތް
 
ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުވެސް އޮންނާނެ

ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް މި އަހަރުގެ އޮގްސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ޓުއާ ޓީޓީ މުބާރާތާއި، ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. މި ދެ މުބާރާތްވެސް ކުރިއަށްދާނީ އޮގްސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

ޓީޓީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ހާމަކުރިިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭ ޓީޓީ ހޯލު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވެސް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން އެއީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމުތަކުގެ ކޯޗަކަށް ގްރީސްގެ ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސް ހަމަޖެއްސިކަންވެސް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކޮންސްޓަންޓީނޯސްގެ އެންމެ އިސް މަސައްކަތަކަށް ވާނީ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޔޫތު ޓުއާ ޓީޓީ މުބާރާތާއި، ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕެ ޖޫނިއާ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޓީޓީގެ ބައިންލއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް ބޭއްވާއިރު، މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވަނީ 24 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާފައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް