އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ
އަދުރޭ ހިމެނޭހެން އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީންވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭކަމަށް
ކ. މާލެ |
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް – ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ފެށުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ނުކުމެފައެވެ. އެއާއިއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މުޒާހަރާ ފެށިނަމަވެސް ޕީޕީއެމް އޮފީހަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަދެވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހުކުުރު ދުވަހުވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ގެންދިޔައީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީންވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް ކަމަށްވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މުޒާހަރާތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 07:00ގެ ނިޔަލަށް 23 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ނިމިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވާއިރު އެ މުޒާހަރާ ތެރެއިން 39 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ހިލާފުވުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު އެ އެންމެން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެކި ނަންނަމުގައި މާލޭގައި އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މަގުތަކަށް ނިކުމެ އަންނަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނަމުން އަންނަނީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved