raajjemv logo
އިޓާލިއަން ލީގު
އިންޓައަށް އެއްވަނައިގައި އަލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
އެޓަލާންޓާ އަތުން އިންޓަ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އިންޓަ އޮތީ 62 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,389
ކ. މާލެ |
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 09:28
އިންޓަ އާއި އެޓަލާންޓާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އިންޓަ މިލާނުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް އަލުން ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިފައި ނުވާއިރު، މެޗުގައި އިންޓައިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިލާން ސްކްރިނިއޭއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގަައި ލީޑު ފުޅާކުރަން އިންޓަގެ ލަޓާރޯ މާޓީނޭޒް އާއި ރޮމެލޫ ލުކާކޫއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އަލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް އިންޓައިން ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 26 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާނަށް 26 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އޮތީ ތިންވަނައިގައި 25 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އިންޓަ އަތުން ބަލިވި އެޓަލާންޓާ އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި 26 މެޗުން 49 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް