ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 21:45
އަނަސްއަށް އިންސާފު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގެ ތެރެއިން
އަނަސްއަށް އިންސާފު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގެ ތެރެއިން
ނާޝިްތްސް ފޮޓޯސް
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު
 
އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ށް
 
އަނަސް މަރާލުމުގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޓަސްގައި މަސައްކަތް ކުރި
 
ދައުވާލިބޭ 7 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރޭ

ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުންވެސް ބަލަމުންދާ މި މައްސަލައިގެ ސިއްރު ނޫން ހުރިހާ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސްތައް މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ނަގައި ނިންމާފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަރު ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންދާ ތަހުޤީޤުވެސް ޖުމުލަކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފޮރެންސިކް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފޯނެއް ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް އޭރު ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، މި މައްސަލައިގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓުވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާންމު ކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލިޓަސް ގަރާޖް ތެރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލި ރ.މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު އަނަސް މަރާލީ އެހެން ބަޔަކަށް ދޭން ރާވައިގެން ދިޔަ ހަމަލާއެއްގައި އޮޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އަނަސްއަކީ އޭނާ މަރާލުމުގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޓަސްގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނަސް ލިޓަސް ކައިރިއަށް ދިޔައީ ކުރިން އޭނާއާއެކު އެތަނުގައި އުޅުނު ރަހުމަތްތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 7 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާއިރު، ދައުވާލިބޭ 7 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް