ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 09:21
ސޯމާލިއާގެ ލުލް ޔެމެނީ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި ބޮން ގޮއްވާލައި ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ވެފައި
ސޯމާލިއާގެ ލުލް ޔެމެނީ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި ބޮން ގޮއްވާލައި ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ވެފައި
ސީ.އެން.އެން
ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށުގައި ބޮން ގޮއްވުން
ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށުގައި ކާރެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި 20 މީހަކު މަރާލައިފި
މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ ހަރުކަށި ޖަމާއަތް އަލް-ޝަބާބުން ވަނީ ނަގާފައި
މި ހާދިސާގައި 20 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، 30 މީހަކު ޒަހަމްވި

ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށުގައި ކާރެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި 20 މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަޑިޝޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހާދިސާގައި 20 މީހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާ އިރު، އިތުރު 30 މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ގޮވާތަކެއްޗާއެކު ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރު ގޮއްވާލާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ހާއިރު، އެ ރަށުގެ ބަނދަރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ލުލް ޔެމެނީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ކައިރީގައެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވުމުގެ އިތުރުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވިޔަފާރީގެ އެތައް މަރުކަޒަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި 30 މީހުން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލި ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެންގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބޮން ގޮއްވާލުމާއެކު މުޅި ސަރަހައްދުގައި ހިރަފުސް ފެތުރިގެން ދިޔަކަމަށާއި، ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ކުރިން ބަޑީގެ އަޑުފައްގަނޑު ގަދަވި ކަމަށެވެ. އަދި ބޮން ގޮއްވާލުމާއެކު އެތާ ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއް ވެއްޓުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތާށިވި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އަލް-ޝަބާބުން ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި ހުކުރު ދުވަހު ކާރެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައިވާ އިރު، މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި ދެވަނަ ހާދިސާއެވެ. މޮގަޑިޝޫގައި ބޮން ގޮއްވާލަފައިވަނީ ސޯމާލިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވެސް ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ މަސްރަހު ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަބްދުއްﷲ ފަރމާޖޯސްގެ ރިޔާސީ ދައުރު ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެގައުމުގައި ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާ އިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެގައުމުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރު ކައިރީގައި ވެސް ކާރު ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައިވެއެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް އަލް-ޝަބާބުން މި ހާދިސާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާ އިރު، އެ ޖަމާއަތުގެ ހަރުކަށި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން 2011 ވަނަ އަހަރު ސޯމާލިއާ އާއި އެފްރިކަން ޔުނިއަން ފޯސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވެރިރަށުން އެމީހުން ބޭލި ނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެމީހުން އަންނަނީ ބޮން ގޮއްވައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް