raajjemv logo
ޖަލުތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފެށުން
ޖަލުތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޓީމުތަކެއްވެސް ތައްޔާރު!
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ޖަލުން އިތުރު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނިފައިވޭ
 
މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ޖަލުތަކުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވޭ
 
މެޑިކަލް ޓީމުގެ ތެރެއިން މީހުން ޓްރެއިންކޮށްވެސް ނިމިއްޖެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,079
ކ. މާލެ |
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 23:15
އައްސޭރި ޖަލު ރެންޑަމް ސާމްޕްލިންގ ނެގުމުގެ ތެރެއިން- ޖަލުތަކުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕްލިންގ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ޙާލަތު ދެނެގަނެފައިވޭ
ކަރެކްޝަން ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހިންގަމުންދާ ޖަލުތަކުގައިވެސް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ، ޖަލުތަކުގައިވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޓީމުތައް ޓްރެއިންވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މި ޓީމުތަކުން ފަހަރަކު ޖަލަކަށްގޮސް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން އެ ތަންތަނުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލުތަކުގައިވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިވަނީ ހަމަޖެހިފައި، މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ވެކްސިން ޖަހާނެ ޓީމުތައް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް ޓީމުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން ޓްރެއިންކޮށްވެސް ނިމިފައި މިވަނީ، އެކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ، ޓްރެއިން ކުރައްވާ ޓީމުން ފަހަރަކު ޖަލަކަށް ވަޑައިގެން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން އެ ތަންތަނުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ،
އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤު

ޑރ ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ޖަލުން އިތުރު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ދުވަހުވެސް ހުޅުމާލޭ ޖަލުން ކޭސްއެއް ފެނުނުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، މި ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކަރެކްޝަންސް ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަތަރު ޖަލެއް ހިމެނޭއިރު އެ ހުރިހާ ޖަލުތަކުގައި ވެސް ވައިރަސް ނެތްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން މީގެ ކުރިންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ޖަލުތަކުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނި، ޖަލުތައް އެލަރޓަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް