ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 05:31
2018 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަންގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ހާޝޮގްޖީ ވާހަކަދައްކަނީ
2018 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަންގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ހާޝޮގްޖީ ވާހަކަދައްކަނީ
ރޮއިޓަރސް
ހާޝޮގްޖީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު
ހާޝޮގްޖީގެ މަރުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ސައުދީގެ 76 މީހަކަށް އެމެރިކާއަށް ނުވަދެވޭގޮތް ހަދައިފި
 
އުމުރުން 59 އަހަރުގައި ހަޝޯގީ މަރާލިއިރު، އޭރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓް ގައި
 
ވިސާ ރެސްޓްރިކްޝަން ޕޮލިސީގެ ދަށުން "ހާޝޮގްޖީ ބޭން" ބްލިންކެން ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައި
 
ހާޝޮގްޖީ މަރާލާފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އޯޑަރަށް ހުއްދަދީގެން

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަންތަނާ މަރާލާފައިވާ ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝޮގްޖީގެ މަރާގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 76 މީހަކަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެނުވެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓޮނީ ބްލިންކެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހާޝޮގްޖީގެ މަރާގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އިންޓަލިގެންސް ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގު ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީގޮތުން ވަނީ ހާޝޮގްޖީ މަރާލާފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އޯޑަރަށް ހުއްދަދީގެންކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މިރިޕޯޓްގައި ވަނީ ހާޝޮގްޖީ މަރާލުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި އެކިގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ 21 މީހެއްގެ ނަން ހިމަނާފައެވެ.

ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ އެކްޓިވްސްޓިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޭ އިންޒާރާއި އެމީހުން މަރާލުމަށް ހިންގާ ކަންކަމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެމެރިކާއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ވިސާ ރެސްޓްރިކްޝަން ޕޮލިސީގެ ދަށުން "ހާޝޮގްޖީ ބޭން" ބްލިންކެން ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

ހާޝޮގްޖީގެ މަރާގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމަށް އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

މިިރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފައިވަނީ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރަމުންދާނެކަމަށެވެ.

ހާޝޮގްޖީ މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މީގެކުރިންވެސް ތުރުކީން ބުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހާޝޯގީ މަރާލުމަށް އަންގާފައިވަނީ ސައުދީގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައެއްގެ އަމުރަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހާޝޮގްޖީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުތައް ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް އަމާޒުކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށްވެސް ވަނީ އެތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން 59 އަހަރުގައި ހަޝޯގީ މަރާލިއިރު، އޭރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ "ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓް" ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
13%
38%
0%
25%
13%
13%
ކޮމެންޓް