raajjemv logo
އަނބީންގެ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ދިނުން
ގޭތެރޭގައި އަނބިމީހާ ކުރި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ދޭން ކޯޓުން ފިރިމީހާއަށް އަމުރުކޮށްފި
 
ދަރިފުޅު ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް އުޖޫރަ ދޭން ޖެހޭނެ
 
ފިރިމީހާވެސް ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ
 
އަނބިމީހާއަކީ އުޖޫރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަޅެއް ނޫން
ޝާމާ ޝުއައިބް
4,638
ކ. މާލެ |
25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:23
ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކައިވެންޏަށް ހަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފިރިމީހާ އެއްކުރި މުދާވެސް ހަމަޔަށް ބަހާލަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ގޭތެރޭގައި ހަ އަހަރު ދުވަހު އަނބިމީހާ ކުރި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ދޭން ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ޗެން ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ވަރިކުރަން އުޅުމުން އަނބިމީހާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު މި ހަފުތާގައި ބެއިޖިންގެ އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ފިރިމީހާއަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ދެ މީހުން އިނދެގެން ހޭދަވީ ހަ އަހަރު ގޭތެރޭގައި އަނބިމީހާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން ފަންސާސްހާސް ޔުއާން އެއްފަހަރާ ދިނުމަށެވެ. އެއީ ގާތްގަޑަކަށް އެއްލައްކަ ތޭވީސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

މިއީ ގޭތެރެ ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި ކެއްކުމާއި ތެލިތަަށި ދޮވެ ސާފުކުރުމާއި އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމާއި ދަރިފުޅު ބެލެހެއްޓުން ފަދަ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައެވެ.

ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކައިވެންޏަށް ހަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފިރިމީހާ އެއްކުރި މުދާވެސް ހަމަޔަށް ބަހާލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ލިބިފައިވާ ދަރިފުޅު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު އިތުރު ދެހާސް ޔުއާން ވެސް އަނބިމީހާއަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުމަކީ އަދި ފިރިމީހާ ވަޒީފާއަށް ދިޔުމަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަނބިމީހާ އަޅަކަށް ހަދައިގެން އުޖޫރަ ނުދީ ގެންގުޅުމަށް ލިބޭ ލައިސަނެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދެ މީހުންގެ އުފަލަށް ކުރާ ކަންކަމާއި އެނޫން ކަންކަން ތަފާތުވާނޭ ކަމަށް ވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި ހުކުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވަނީ ކެކެން ފަށައިފައެވެ. ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ގޭތެރޭގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ މާކުޑަ ކަމަށާއި މަދުވެގެން ދޮޅުލައްކަ ޔުއާން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. މިއަދަދަކީ މެއިޑަކު ގެނެސްގެން ވެސް ހަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކުރުވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް