ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:23
ޗައިނާގެ އެކްޓަރ ލީ ވީފެންގ
ޗައިނާގެ އެކްޓަރ ލީ ވީފެންގ
ބީބީސީ
ޗައިނާގެ އެކްޓަރަކު ހައްޔަރު ކުރުން
ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއާގުޅިގެން، ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާގެ 60 މިލިއަން ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޮލޯވަރުން ތިބޭ
 
ލީ ވީފެންގއަކީ ޗައިނާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ތަރިއެއް

ޗައިނާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އެކްޓަރު ނުވަތަ ފިލްމީ ތަރި ކަމަށްވާ ލީ ވީފެންގ، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ޝާމިލުވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ލީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭނާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާކަން ސްޓޭޓް މީޑިއާއިންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ. މިކަމުގައި ހައްޔަރުކުރުމާ ހަމައަށް ލީ ހުރީ ބައެއް މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެތެރޭގައި މަޝްހޫރު ފެޝަން ހައުސް ޕްރާޑާވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވަނީ އެމްބެސެޑަރުކަމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައެވެ.

60 މިލިއަން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފޮލޯވަރުން ތިބޭ ލީއަކީ ޗައިނާގައި އެންމެންހެން ދަންނަ މޫނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމެއްގައި ޗައިނާގެ ކޮމިޔުނިސްޓް ލީޑަރ މާއޮ ޒީޑުންގގެ ޒުވާން އުމުރުފުޅުގެ ރޯލެއްވެސް ކުޅެފައެވެ. "ދަ ޕައިނިއަރ" ކިޔާ މި ފިލްމަކީ ކޮމިޔުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކަންކަން ދައްކުވައިދޭ ތާރީޚީ ޑޮކިއުމެންޓަރީއަކަށްވާއިރު، އެފިލްމު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ބްލޮކް ބަސްޓަރ ފިލްމަކަށެވެ.

އެކްޓަރ ލީގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވަނީ މިފަދަ މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިއީ ޗައިނާގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
33%
0%
33%
0%
17%
ކޮމެންޓް