ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 09:15
ޝިދާތާގެ ވެޑިންގ
ޝިދާތާގެ ވެޑިންގ
ކައިވެނި ޕާޓީތައް ހުއްޓުވުން
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކައިވެނި ޕާޓީތައް ހުއްޓުވަނީ އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން - ފުލުހުން
 
މީގެ ކުރިންވެސް ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބޮޑު ކްލަސްޓަރއެއް ވަނީ އުފެދިފައި
 
ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ސޯލްޓްގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް، ރެސްޓޯރަންޓް 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ
 
ކުރީގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާއާއި ފިލްމީ ތަރި ޒިޔާގެ ޕާޓީވެސް އެޗްޕީއޭގެ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ވަނީ ބާއްވާފައި

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކައިވެނި ޕާޓީތައް ހުއްޓުވަނީ އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ސޯލްޓްގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ބާއްވައިގެން އެ ރެސްޓޯރަންޓް 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، އެޗްއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސަވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަތުހުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް 2 ކައިވެނި ޕާޓީއެއް މާލެ ސަރަހައްދުން ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، ފިލްމީ ތަރިއަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްފަރާތެއްގެ ކައިވެނި ޕާޓީ ނުހުއްޓުވި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަތުހުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކައިވެނި ޕާޓީތައް ހުއްޓުވަނީ އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ސޯލްޓް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ، އެ ރެސްޓޯރަންޓް 5000 ރުފިޔާއިން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. މި ކައިވެނި ޕާޓީ ސޯލްޓްގައި ބާއްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ސޯލްޓް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އެ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ޝަޙުސަކުން އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެވެ. އެގޮތުން އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި، ދެވަނަ ފަހަރު 25،000 ރުފިޔާ، ތިންވަނަ ފަހަރު 50،000 ރުފިޔާ އަދި ހަތަރުވަނަ ފަހަރު 75،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އަދި ފަސްވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ސޯލްޓް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުއްޓުވައި ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު، މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޝިދާތާ ޝަރީފާއި ފިލްމީ ތަރި ޒިޔާގެ ކައިވެނި ޕާޓީ ވެސް ދާދިފަހުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕާޓީގެ އެކި މަންޒަރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާއިރު، މި މަންޒަރުތަކުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ޕާޓީ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފައެވެ. މި ޕާޓީ މިގޮތަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާތީ، މި ޕާޓީ ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުއްވުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 100ން މަތީގައި އުޅޭއިރު، ޙަފްލާތަކާއި އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އެއް އުފެދިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެ ކްލަސްޓަރގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދުވެސް 300ށް ވުރެ ގިނައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
13%
38%
0%
25%
13%
13%
ކޮމެންޓް