ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:49
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވުނު "މާސް" ވެޑިންގ
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވުނު "މާސް" ވެޑިންގ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ގިނަބަޔަކު އެކުގައި ކައިވެނިކުރުން
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެކުގައި ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްބައިފި
 
ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވުނު މި ޚާއްސަ އިވެންޓް އިންތިޒާމްކޮށްފައި ވަނީ ޗެރިޓީ ޖަމާއަތަކުން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 50 "ކަޕްލްސް" ގުޅިގެން، އެކުގައި ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ ސަގާފީ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާއިރު، އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ބުރައެއް އުފުލުން އެއީ ބުރައަކަށް ވާތީއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައިވެނި ހަފްލާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތިބީ ވަކިން ދެތަނެއްގައި ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އަންހެނުން ފެނިފައިވަނީވެސް ކެއުމަށް އިންސާފް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެއެވެ.

ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވުނު މި ޚާއްސަ އިވެންޓަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ޗެރިޓީ ޖަމާއަތަކުން ކަމަށް ވެއެވެ. އެފަރާތުން ވަނީ ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކަށް ކާޕެޓަކާއި ހިފާގެންގުޅޭ ބައެއް އެޕްލަޔަންސް ދީފައެވެ.

ކައިވެނި ހަފްލާ ޤުރުއާން ކިޔަވާފައި ވީނަމަވެސް، އެއްވެސް ކަހަލަ މިޔުޒިކެއް ޖަހައި ޑާންސްކޮށްހަދާފައި ނުވާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. މިކަންކަން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޠާލިބާނުން އަލުން ވެރިކަމަށް އައިފަހުން މުޅިން މަނާކޮށްފައެވެ.

ކައިވެނި ހަފްލާ ނިމުމަށްފަހު ކޮންމެ ކަޕްލްއެއް ވަނީ ފެހިކުލައިގެ ރިބަނާއި ޕްލާސްޓިކް ފިނިފެންމަލުން ނަލަކޮށްފައިވާ ކާރުތަކެއްގައި ގޭގެއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް އާންމުގޮތެއްގައި 200،000އާ 250،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަފްޣާނީސް ޚަރަދުވާކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން އެކުގައި ބޭއްވުމުން ޚަރަދުވަނީ 10،000އާ 15،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކަމަށް ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް